Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 20/9 - 25/9 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 20/9
Sáng
- Anh Minh: Báo cáo về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tại Tỉnh ủy.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 15h Họp bàn Phương án xử lý việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của Tập đoàn FLC tại Phòng họp Sở.
Thứ 3
Ngày 21/9
Sáng
- Anh Minh: Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Đi kiểm tra Nhà máy chế biến tinh bột sắn Long Giang Thịnh và Hồ Rào Đá cùng đ/c Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy.
Thứ 4
Ngày 22/9
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị trực tuyến về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại Tỉnh ủy.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày 23/9
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 6
Ngày 24/9
Sáng
- Anh Minh: Kiểm tra các công trình thi công tại huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hạp: 8h Dự Hội thảo trực tuyến về Quản lý tài sản công
Chiều
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 25/9
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng.
[Trở về]