Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 21/01 - 25/01 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 21/01 đến ngày 25/01/2019)    
                                       
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 21/01
Sáng
8h Lãnh đạo Sở dự Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Hội trường tầng 6.
Chiều
- Anh Khoa: Đi kiểm tra sản xuất tại huyện Lệ Thủy (Văn phòng cùng đi).
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 14h Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Ban chỉ đạo 389 tại Sở Thông tin và Truyền thông.
Thứ 3
Ngày 22/01
Sáng
- Anh Khoa: 8h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 8h Nghiêm thu diện tích rừng tự nhiên được hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng năm 2018 của Công ty TNHH MTV LCN Long Đại tại Phòng họp Sở (thành phần theo Giấy mời)..
Chiều
- Anh Khoa, Anh Dũng: 15h Dự gặp mặt các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tại Phòng họp Sở.
- Anh Minh: 14h30 Dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Khối thi đua các ngành Kinh tế - Kỹ thuật tại Sở Thông tin và Truyền thông.
- Anh Lợi: Làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
- Anh Ánh: 14h Dự Hội nghị người lao động năm 2019 tại Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình (phòng KH-TC cùng dự).
Thứ 4
Ngày 23/01
Sáng
- Anh Khoa: 9h Làm việc tại Chi cục Kiểm lâm (phòng TC-CB cùng dự và làm Giấy mời).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Minh: 13h30 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2019 tại Hội trường tầng 6.
- Anh Ánh: 14h Nghiêm thu diện tích rừng tự nhiên được hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng năm 2018 của Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình tại Phòng họp Sở (thành phần theo Giấy mời).
Thứ 5
Ngày
24/01
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Kiểm tra công tác bảo vệ rừng tại huyện Lệ Thủy cả ngày (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Họp Ban chấp hành Đảng ủy Sở.
Thứ 6
Ngày 25/01
Sáng
- Anh Khoa: Họp Tỉnh ủy cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Đi công tác tại Hà Nội (Làm việc với Công đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT).
- Anh Ánh: Kiểm tra công tác bảo vệ rừng tại huyện Quảng Ninh cả ngày (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Chiều
 
[Trở về]