Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 21/10 - 25/10 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 21/10 đến ngày 25/10/2019)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 21/10
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Nghỉ phép đến hết tuần.
Chiều
- Anh Khoa: 14h30 Làm việc với Đảng ủy Khối các CQ tỉnh.
Thứ 3
Ngày 22/10
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Đi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng NTM tại 02 huyện Bố Trạch và Quảng Ninh cùng Đoàn công tác Trung ương Hội Cựu Chiến binh VN cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: 14h Dự Hội nghị liên tịch HĐND tỉnh.
- Anh Lợi: Họp Ban Chỉ đạo 188 rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chống khai thác IUU tại UBND tỉnh (Chi cục Thủy sản, BQL Cảng cá QB cùng dự).
Thứ 4
Ngày 23/10
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc với Đoàn công tác của Trung ương Hội Cựu Chiến binh VN về Chương trình MTQG xây dựng NTM tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Họp BQL Dự án PHTTNLTS tại Phòng họp Sở.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
24/10
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp Ban Chỉ đạo huy động tàu thuyền theo Nghị định 30/NĐ-CP tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với Tập đoàn Sơn Hải về Dự án Rào Nan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Minh: Tham gia Hội đồng khoa học tại Sở Khoa học và Công nghệ.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 25/10
Sáng
- Anh Khoa: Đi kiểm tra sản xuất cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT cùng dự).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
[Trở về]