Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 21/3 - 25/3 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 21/02
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 9h30 Dự công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản năm 2021 và trách nhiệm Thủ trưởng tại Chi cục Trồng trọt và BVTV.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với báo chí về Xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Nam: 14h Họp trực tuyến về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành tại UBND tỉnh.
Thứ 3
Ngày 22/03
Sáng
- Anh Minh, Anh Nam: 8h Họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: Họp Hội đồng xét duyệt đề tài tại Sở Khoa học và Công nghệ.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 23/03
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: 8h Dự Hội nghị giao ban công tác dân vận quý I năm 2022 tại Tỉnh ủy.
Chiều
- Anh Minh: Dự làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ cùng đ/c Bí thư Tỉnh ủy (phòng KHCNMT& HTQT chuẩn bị nội dung).
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày 24/03
Sáng
- Anh Minh: Dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh QB tại thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 26/3.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 6
Ngày 25/03
Sáng
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
[Trở về]