Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 21/5 - 26/5 
  
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
(Từ ngày 21/5 đến ngày 26/5/2018)                                                                 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 21/05
Sáng
- Anh Khoa: Dự họp tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Dự Đại hội Công đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Hà Nội đến hết ngày 22/5.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 14h Dự họp thống nhất phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu tái định cư của Dự án KCN Cảng biển Hòn La tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thứ 3
Ngày 22/05
Sáng
- Anh Khoa: 8h Dự Hội nghị liên tịch tại HĐND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Kiểm tra thu hoạch vụ Đông Xuân cùng UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Kiểm tra mô hình thủy sản của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng đi, Trung tâm KN-KN bố trí xe).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 23/05
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc với BQL Rừng phòng hộ Động Châu cả ngày (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Chiều
 
Thứ 5
Ngày
24/05
Sáng
- Anh Khoa, Anh Minh: Họp BCĐ Hội thao khối Kinh tế - Kỹ thuật năm 2018 tại Phòng họp Sở.
- Anh Dũng:Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại BQL Rừng phòng hộ Minh Hóa cả ngày (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Kiểm tra tình hình khai thác thủy sản (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng đi và bố trí xe).
Thứ 6
Ngày 25/05
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Dự Hội nghị Sơ kết SX Đông Xuân tại tỉnh Thái Bình cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành về tiến độ các Dự án.
Thứ 7
Ngày 26/05
 
- Anh Khoa: Đi cơ sở.
               
 
 
[Trở về]