Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 21/6 - 26/6 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 21/6
Sáng
- Anh Minh: 8h Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết ngày 01/7.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 14h30 Họp về một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến đất có nguồn gốc nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh tại Tỉnh ủy.
- Anh Hiệp: 14h Đi kiểm tra tình hình sạt lở tại huyện Bố Trạch cùng UBND tỉnh.
Thứ 3
Ngày 22/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Họp BCĐ công tác biên giới tỉnh tại UBND tỉnh.
- Anh Hiệp: Họp Ban giám khảo Hội thi báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021 của Đảng ủy Sở.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII (Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: 14h Họp chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trạm nhân nuôi bảo tồn Gà lôi lam mào trắng và trung tâm giáo dục môi trường của Công ty TNHH MTV Bảo tồn Thiên nhiên Việt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thứ 4
Ngày 23/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 5
Ngày 24/6
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 20 cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: Họp Ban giám khảo Hội thi báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021 của Đảng ủy Sở.
Chiều
 - Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 25/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: Làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc với BQL Cảng cá Quảng Bình về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 (phòng KH-TC, phòng QLCL NLSTS, Chi cục Thủy sản cùng dự)
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 26/6
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất.
[Trở về]