Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 21/8 - 26/8 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 21/8 đến ngày 26/8/2017)   
                                                                            
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 21/08
Sáng
- Anh Khoa, Anh Dũng: Thông qua Hồ sơ thủ tục chuẩn bị Đại hội các Chi bộ.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi công tác tại Hà Nội đến hết ngày 22/8.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Dũng: Làm việc với Đơn vị tư vấn về Hệ thống thủy lợi Rào Nan.
- Anh Minh: 15h Dự Lễ ký hợp đồng với Nhà thầu tư vấn điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 tại UBND tỉnh.
Thứ 3
Ngày 22/08
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc với huyện Quảng Trạch về công tác giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch.
- Anh Minh:  Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc với BQL Rừng PH Động Châu về công tác BVR và PCCCR  (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm Lệ Thủy cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu cùng Chủ tịch UBND tỉnh.
- Anh Ánh: 13h30 Dự họp tại UBND huyện Quảng Ninh.
Thứ 4
Ngày 23/08
Sáng
- Anh Khoa: Đi công tác tại Hà Nội đến hết ngày 24/8.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 7h30 Dự Hội nghị tại UBND tỉnh.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Kiểm tra mô hình thủy sản cùng Bí thư Tỉnh ủy (Chi cục Thủy sản cùng đi).
Chiều
- Anh Minh: Tham gia Hội đồng đánh giá giống lúa.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra một số mô hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Lệ Thủy cùng UBND tỉnh (Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm KN-KN cùng đi).
- Anh Ánh: Dự Đại hội Chi bộ phòng KH-TC lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Thứ 5
Ngày
24/08
Sáng
- Anh Dũng: Dự làm việc tại UBND tỉnh về xử lý công trình hồ đập trước mùa mưa lũ.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự làm việc với Đoàn công tác Bộ Công Thương tại UBND tỉnh.
- Anh Ánh: Dự Hội thảo khuyến nông giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật phục vụ tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp tại tỉnh Quảng Trị đến hết ngày 25/8 (thành phần theo GM).
Thứ 6
Ngày 25/08
Sáng
- Anh Khoa: Dự Lễ thông xe kỹ thuật Cầu Nhật Lệ 2.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Tham gia Đoàn kiểm tra của Ngân hàng Chính sách xã hội tại huyện Lệ Thủy cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Dự làm việc với Đoàn công tác Trung ương tại Tỉnh ủy.
Thứ 7
Ngày 26/08
 
- Anh Khoa: Dự Lễ động thổ Tổ hợp dự án năng lượng tái tạo Dohwa.
[Trở về]