Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 21/9 - 26/9 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
21/9
Sáng
- Anh Minh: Họp BCS Đảng UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
22/9
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 4
Ngày
 23/9
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình cả ngày.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản tại tỉnh Khánh Hòa đến hết ngày 25/9.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại UBND tỉnh (phòng KH-TC chuẩn bị nội dung, BQLDA ĐTXD Ngành, BQL Dự án FMCR cùng dự).
Thứ 5
Ngày
24/9
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và biểu dương, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh:  Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 14h Dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin, sơ kết 02 năm thực hiện cam kết xây dựng chính quyền điện tử tại Sở Thông tin và Truyền thông.
Thứ 6
Ngày
25/9
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại xã Hồng Thủy.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại xã Duy Ninh.
Thứ 7
Ngày
26/9
 
- Anh Minh:  Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]