Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 22/01 - 27/01/2018 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
(Từ ngày 22/01 đến ngày 27/01/2018)    
 
                         
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 22/01
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết tuần.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Tham gia Hội đồng nghiệm thu Dự án theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP.
Thứ 3
Ngày 23/01
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Chi cục Trồng trọt và BVTV.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành tại Phòng họp Sở.
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Sở Công thương.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra mô hình quản lý chất lượng NLSTS (phòng KH-TC, Chi cục QLCL NLSTS cùng đi).
Thứ 4
Ngày 24/01
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị tại UBND tỉnh.
- Anh Minh: Đi làm việc với các Công đoàn cơ sở trực thuộc cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra tình hình đóng mới tàu cá (Chi cục Thủy sản cùng đi).
Thứ 5
Ngày
25/01
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Văn phòng Điều phối XD NTM.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Họp BCH Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp UBKT Đảng ủy.
- Anh Ánh: 13h30 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình.
Thứ 6
Ngày 26/01
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ tại Phòng họp Sở (thành phần theo Giấy mời).
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Dự Đại hội Công đoàn huyện Quảng Ninh.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 27/01
 
08h Lãnh đạo Sở dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ngành Nông nghiệp và PTNT tại Hội trường UBND tỉnh.

 

[Trở về]