Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 22/02 - 27/02 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 22/02
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 3
Ngày 23/02
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra các mô hình sản xuất nông nghiệp cả ngày (phòng KHCNMT& HTQT, KHTC, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Trung tâm KN-KN cùng đi).
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình Rào Nan (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
- Anh Lợi: Đi kiểm tra mô hình nuôi biển tại xã Quảng Đông (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng đi).
Thứ 4
Ngày 24/02
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong cùng đ/c Bí thư Tỉnh ủy cả ngày (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Họp Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tại UBND tỉnh (đ/c Cường Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM chuẩn bị nội dung và báo cáo).
Chiều
- Anh Dũng: 13h30 Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành về tình hình thực hiện các dự án (phòng QLXDCT, KH-TC cùng dự, BQLDA ĐTXD Ngành chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện các dự án, khó khăn vướng mắc, kế hoạch năm 2021).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
25/02
Sáng
- Anh Minh: Đi công tác tại Hà Nội dự họp dự án Hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai năm 2020 đề xuất vay vốn ADB đến hết ngày 26/02.
- Anh Dũng: 8h30 Dự Hội nghị trực tuyến giao ban xây dựng cơ bản tháng 02/2021 các dự án sử dụng nguồn vốn do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra mô hình nuôi và quản lý cộng đồng tại xã Hạ Trạch (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư cùng đi).
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: 14h Dự họp về giao đất cho Công ty CP đầu tư Hải Thành và họp chỉ đạo giải quyết khiếu nại liên quan đến đất sản xuất nông nghiệp các hộ dân tại UBND tỉnh.
Thứ 6
Ngày 26/02
Sáng
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 7
Ngày 27/02
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất.
[Trở về]