Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 22/10 - 26/10 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 22/10 đến ngày 26/10/2018)
                                                                                                            
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 22/10
Sáng
- Anh Khoa: 9h Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc với Trung tâm Giống vật nuôi.
- Anh Ánh: Kiểm tra mô hình trồng rừng tại BQL Rừng phòng hộ Đồng Hới (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Thứ 3
Ngày 23/10
Sáng
- Anh Khoa:Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công tác an toàn đập và chống hạn của Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi cả ngày (Chi cục Thủy lợi liên hệ và cùng đi).
- Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa:Làm việc với Thị xã Ba Đồn về Dự án Rào Nan.
Thứ 4
Ngày 24/10
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh:Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh cả ngày (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Đi công tác tại các tỉnh phía Nam đến hết tuần.
- Anh Ánh: Đi học tập kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới cùng UBND tỉnh tại tỉnh Hà Tĩnh đến hết tuần.
Chiều
 
Thứ 5
Ngày
25/10
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công tác an toàn đập và chống hạn của các địa phương cả ngày (Chi cục Thủy lợi liên hệ và cùng đi).
- Anh Minh: Dự Khai giảng năm học mới Trường Cao đăng Kỹ thuật Công - Nông nghệp.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với Công đoàn BQL Cảng cá Quảng Bình.
Thứ 6
Ngày 26/10
Sáng
- Anh Khoa: 7h30 Làm việc với Đoàn Thanh tra của Bộ Nội vụ (phòng TC-CB chuẩn bị hồ sơ làm việc).
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa:Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]