Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 22/11 - 27/11 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 22/11
Sáng
- Anh Minh: 9h Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp, Anh Hạp Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 15h Dự họp tại Sở Nội vụ (phòng TC-CB cùng dự).
- Anh Hiệp: 14h Dự Hội nghị Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2021, triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2021 - 2022 và kế hoạch năm 2022 tại UBND huyện Tuyên Hóa.
- Anh Hạp: 14h30 Đi khảo sát thực tế một số dự án trên địa bàn tỉnh cùng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
- Anh Nam: 14h Dự Hội nghị bàn về Đề án “Đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh” tại UBND tỉnh.
Thứ 3
Ngày 23/11
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 4
Ngày 24/11
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: 8h Dự Đại hội Hội Làm vườn tỉnh nhiệm kỳ 2021 -2026 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên.
- Anh Nam: 8h Dự Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư va Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy tại Công an tỉnh.
Chiều
- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày 25/11
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hạp: 8h Dự Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 Hội Người cao tuổi tỉnh.
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc về Kế hoạch sửa chữa, nâng cấp Cảng cá Sông Gianh (BQL Cảng cá cùng dự).
- Anh Hiệp: 14h Dự Lễ Tổng kết, trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ IX tại Khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình.
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 26/11
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp Ban chỉ đạo PCCC và cứu cạn, cứu hộ tỉnh.
Thứ 7
Ngày 27/11
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]