Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 22/3 - 26/3 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 22/3
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh, Anh Lợi: 14h Họp Tổ quy hoạch ngành tại Phòng họp Sở.
- Anh Dũng: 14h Dự họp xem xét xử lý tài sản Trạm bơm điện Rào Nan do Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Quảng Bình quản lý vận hành tại Sở Tài chính.
Thứ 3
Ngày 23/3
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết ngày 12/4.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: 14h Họp thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết Khu neo đậu tránh trú bão
cho tàu cá kết hợp cảng cá Bắc Sông Gianh tại Sở Xây dựng (BQLDA ĐTXD Ngành cùng dự).
Thứ 4
Ngày 24/3
Sáng
- Anh Minh: Dự họp tại Tỉnh ủy.
- Anh Lợi:  Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh động vật tại thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch cùng UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc với UBND thị xã Ba Đồn và các ngành về 2 cơ sở đóng tàu phường Quảng Phúc.
Thứ 5
Ngày 25/3
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất Đông Xuân (phòng KH-TC, Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi).
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị giao ban công tác dân vận chính quyền quý I/2021 tại Tỉnh ủy.
Chiều
- Anh Minh: Họp Tổ công tác triển khai Quy hoạch tỉnh Quảng Bình tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 26/3
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra các điểm, tuyến du lịch tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến hết ngày 28/3.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc với Chi cục Thủy sản về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 (phòng KH-TC cùng dự).
[Trở về]