Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 22/4 - 26/4 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 22/4 đến ngày 26/4/2019)    
                                           
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 22/04
Sáng
- Anh Khoa: 9h Làm việc với Tỉnh ủy
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 23/04
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra tình hình sâu bệnh lúa Đông Xuân tại huyện Lệ Thủy
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 8h Dự họp trực tuyến BCĐ quốc gia về hội nhập quốc tế tại Sở Thông tin và Truyền thông.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu tại Hà Nội đến hết ngày 24/4.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 14h Dự họp BCĐ xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình tại UBND tỉnh.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 24/04
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra tình hình phát triển Hợp tác xã (Chi cục PTNT cùng đi).
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Dự Hội thảo về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác tại Chi cục PTNT (theo Giấy mời).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Đi kiểm tra xây dựng Nông thôn mới tại huyện Quảng Ninh cùng UBND tỉnh (Chi cục PTNT cùng đi).
Tối
- Anh Khoa: 19h30 Dự Lễ hội bài chòi tại Công viên Đồng Mỹ.
Thứ 5
Ngày
25/04
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra tiến độ các công trình cả ngày (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi và thông báo cho các đơn vị).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Tham dự Hội nghị gặp gỡ Nhật Bản khu vực Bắc Trung Bộ 2019 tại tỉnh Nghệ An cả ngày.
- Anh Lợi: Dự tiếp công dân tại Tỉnh ủy cả ngày.
- Anh Ánh: Dự Đại hội MTTQ VN huyện Quảng Ninh.
Chiều
 - Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 26/04
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị BCĐ Hiện đại hóa lâm nghiệp.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Dự Hội thảo khoa học về phát triển nông nghiệp tại 10 xã vùng Nam thị xã Ba Đồn tại UBND thị xã Ba Đồn.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Bàn giao nhà mái ấm Công đoàn.
[Trở về]