Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 22/5 - 26/5 
    
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
(Từ ngày 22/05 đến ngày 26/05/2017)   
       
  
                      
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 22/05
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết ngày 25/5.
- Anh Minh: Đi công tác đến hết ngày 24/5.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc với UBND thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch (Chi cục Thủy sản cùng dự).
Thứ 3
Ngày 23/05
Sáng
- Anh Khoa: Đi kiểm tra cơ sở cùng Bí thư Tỉnh ủy tại huyện Lệ Thủy.
- Anh Lợi: Họp các Sở về tham mưu triển khai kết luận của BCĐ Trung ương về công tác đền bù do sự cố ô nhiễm môi trường biển (Chi cục Thủy sản, Chi cục QLCL NLSTS tham mưu).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 24/05
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) tại Tỉnh ủy.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
25/05
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra thu hoạch vụ Đông Xuân và triển khai vụ Hè Thu cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Họp Hội đồng bồi thường thiệt hại sự cố ô nhiễm môi trường biển tại UBND tỉnh.
Thứ 6
Ngày 26/05
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi:  Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: 14h Họp BCH Đảng bộ Sở.
 
      
            
 
 
 

 

[Trở về]