Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 23/10 - 27/10 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 23/10 đến ngày 27/10/2017)  
                                                                                                                     
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 23/10
Sáng
- Anh Khoa, Anh Ánh: Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ tại Phòng họp Sở.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị Dự án Rào Nan (tại BQLDA ĐTXD Ngành).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 24/10
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Quản lý đất đai (phòng KH-TC chuẩn bị nội dung).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra mô hình cùng Chi cục QLCL NLSTS (phòng KH-TC cùng đi, Chi cục QLCL NLSTS bố trí xe).
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 25/10
Sáng
- Anh Khoa: Dự kiến đi công tác Hà Nội đến hết ngày 26/10.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc với Đoàn giám sát Dự án SRDP tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 7h30 Dự Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc Liên hoan thông tin lưu động về Xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại Thị trấn Hoàn Lão cả ngày (Văn phòng Điều phối cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc với Viện Khai thác - Đại học Nha Trang về đào tạo tàu Nghị định 67 (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng dự).
Thứ 5
Ngày
26/10
Sáng
- Anh Khoa: 8h Dự Đại hội Hội cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình cả ngày.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc với xã Quảng Liên về Xây dựng nông thôn mới (phòng KH-TC, Văn phòng Điều phối cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 27/10
Sáng
- Anh Khoa: Đi cơ sở.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Đi công tác tại Hà Nội cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]