Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 23/11 - 28/11 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
23/11
Sáng
- Anh Minh: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn tại Hà Nội cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
24/11
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Quảng Thủy.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt tại thị xã Ba Đồn.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 4
Ngày
 25/11
Sáng
- Anh Minh: Đi công tác tại Hà Nội đến hết ngày 26/11.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 5
Ngày
26/11
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 6
Ngày
27/11
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc với Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư.
Thứ 7
Ngày
28/11
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt.
[Trở về]