Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 23/12 - 27/12 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 23/12 đến ngày 27/12/2019)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 23/12
Sáng
- Anh Khoa: Dự họp BCS Đảng UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Chi cục Thủy lợi.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: 14h Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành Nông nghiệp và PTNT tại Sở Thông tin và Truyền thông.
- Anh Dũng: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Chi cục Thủy lợi.
- Anh Minh: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Chi cục Phát triển nông thôn.
Thứ 3
Ngày 24/12
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Họp xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân còn tồn đọng, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm tại Thanh tra tỉnh (Thanh tra Sở cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Dự họp về Dự án thủy lợi Rào Nan tại UBND tỉnh (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng dự).
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 25/12
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại BQL Rừng phòng hộ ven biển Nam QB.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất vụ Đông Xuân cả ngày (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Ban quản lý Cảng cá QB.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại BQL Cảng cá QB.
Thứ 5
Ngày
26/12
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị Tỉnh ủy.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 7h30 Dự Hội nghị tổng kết công tác Quân sự, Quốc phòng năm 2019 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Thứ 6
Ngày 27/12
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Trung tâm Quy hoạch thiết kế NLTS.
- Anh Minh: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Trung tâm Giống vật nuôi.
[Trở về]