Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 23/3 - 27/3 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 23/3 đến ngày 28/3/2020)   
   .                                                                                                   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
23/3
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết tuần.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Dự họp tại Tỉnh ủy.
- Anh Lợi: 14h30 Dự Hội nghị thông qua hồ sơ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VII tại Phòng họp Sở.
Thứ 3
Ngày
24/3
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với Đoàn công tác của Cục Quản lý xây dựng công trình.
Thứ 4
Ngày
 25/3
Sáng
- Anh Minh: Dự Hội nghị trực tuyến về thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chống khai thác IUU năm 2019 tại UBND tỉnh (Chi cục Thủy sản tham mưu, BQL Cảng cá QB phối hợp).
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
26/3
Sáng
- Anh Minh: Họp BCĐ Cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
27/3
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 7
Ngày
28/3
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]