Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 23/4 - 28/4 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 23/04
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu tại Sở Thông tin và Truyền thông.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 24/04
Sáng
- Anh Khoa: 8h Làm việc với Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh tại Phòng họp Sở.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc với huyện Quảng Trạch về công tác đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển.
- Anh Ánh: Làm việc với huyện Minh Hóa về diễn tập phòng chống cháy rừng cả ngày (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự họp giải quyết khiếu nại tại UBND tỉnh.
Thứ 4
Ngày 25/04
 
Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.
Thứ 5
Ngày
26/04
Sáng
- Anh Khoa: 8h Họp Hội đồng kỷ luật công chức tại Phòng họp Sở.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Họp BCĐ Phát triển lâm nghiệp bền vững tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc với thành phố Đồng Hới về công tác đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển (Đoàn công tác do UBND tỉnh thành lập).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 27/04
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Chi cục Kiểm lâm về xem xét xử lý vụ phá rừng tại huyện Tuyên Hóa.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5.
Thứ 7
Ngày 28/04
 
- Anh Khoa: Trực Lãnh đạo Sở (theo lịch).
[Trở về]