Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 23/5 - 28/5 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 23/5
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự công bố Quyết định kiểm tra của Cục Thuế tỉnh.
- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hạp: 8h Họp thống nhất Báo cáo thẩm tra trình tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII.
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 13h30 Dự Hội thảo của Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia do tổ chức tại Sun Spa Resort đến hết sáng ngày 24/5.
- Anh Lợi: 14h Họp bàn phương án xử lý tài sản của Cảng cá Nhật Lệ tại Phòng họp Sở.
- Anh Hiệp: 15h30 Dự công bố Kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản năm 2021 và trách nhiệm của Thủ trưởng tại Chi cục Trồng trọt và BVTV.
- Anh Hạp: 14h Họp về sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác bảo vệ rừng tại Sở Tài chính (phòng KH-TC cùng dự).
Thứ 3
Ngày 24/5
Sáng
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 14h30 Dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Anh Nam: Dự họp tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Thứ 4
Ngày 25/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Lợi: Đi kiểm tra mô hình nuôi biển.
Thứ 5
Ngày 26/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hạp: Dự Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La đến hết ngày 02/6.
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh, Anh Nam: 14h Họp BCĐ triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và Dự án Đường ven biển và Cầu Nhật Lệ 3 tại UBND tỉnh.
Thứ 6
Ngày 27/5
Sáng
- Anh Minh: Dự kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: 7h30 Dự Hội thảo của Hội Luật gia về chia sẻ kinh nghiệm thực hành các biện pháp bảo vệ môi trường kết hợp tư vấn pháp luật tại Khách sạn Phương Bắc Luxury.
- Anh Nam: Đi kiểm tra các công trình sử dụng nguồn từ tiền bồi thường của Công ty Formosa.
Chiều
 - Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 28/5
 
- Anh Minh: Tham gia khóa bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2022.
[Trở về]