Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 23/8 - 28/8 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 23/8
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 3
Ngày 24/8
Sáng
- Anh Minh: Họp trực tuyến với Bộ Nông nghiệp và PTNT về Dự án FMCR.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi).
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Đi kiểm tra tình hình thu hoạch lúa vụ Hè Thu tại 2 huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh (phòng KHCNMT&HTQT, Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi).
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
Tối
- Anh Hiệp: 20h Dự ghi hình chương trình nghệ thuật Chào mừng Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
Thứ 4
Ngày 25/8
Sáng
- Anh Minh: 8hDự Hội thảo khoa học trực tuyến Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày 26/8
Sáng
- Anh Minh: 8h Họp về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển tại UBND tỉnh (Chi cục Kiểm lâm, phòng KH-TC cùng dự và chuẩn bị nội dung).
- Anh Lợi, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: Họp Hội đồng nghiêm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học Công nghệ.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 27/8
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Tham gia diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Minh Hóa năm 2021 đến hết ngày 28/8.
- Anh Hiệp: 8h Hội đồng xét chọn “Nhà Khoa học của Nhà nông” lần thứ 4 tại Hội Nông dân tỉnh.
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Đi kiểm tra tình hình thu hoạch lúa vụ Hè Thu tại huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn (phòng KHCNMT&HTQT, Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi).
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 28/8
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
[Trở về]