Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 23/9 - 28/9 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 23/9 đến ngày 27/9/2019)    

 

 

THỨ NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2

Ngày 23/09

Sáng

- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị trực tuyến “Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững” tại Sở Thông tin và Truyền thông.

- Anh Ánh: Nghỉ phép đến hết ngày 27/9.

Chiều

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 3

Ngày 24/09

Sáng

- Anh Khoa: Họp Tỉnh ủy cả ngày.

- Anh Dũng, Anh Minh: 8h Dự Hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tỉnh ủy.

- Anh Lợi: Đi công tác đến hết tuần.

Chiều

- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

Thứ 4

Ngày 25/09

Sáng

- Anh Khoa: Làm việc với Trung tâm Đăng kiểm tàu cá.

- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

Chiều

- Anh Khoa: Đi công tác đến hết tuần.

Thứ 5

Ngày 26/09

Sáng

- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.

- Anh Minh: 14h Dự Hội thảo trực tuyến về phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Hội Nông dân.

Thứ 6

Ngày 27/09

Sáng

- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.

- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị kết nối đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Quảng Bình tại UBND tỉnh (phòng KHCNMT&HTQT cùng dự).

Chiều

- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.

[Trở về]