Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 24/01 - 29/01 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 24/01
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hạp: 9h Dự Lễ khởi công xây dựng dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.
- Anh Nam: Đi kiểm tra thực tế các công trình đề nghị đầu tư từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu đến hết ngày 25/01.
Chiều
14h Lãnh đạo Sở họp thông qua hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và thủy sản năm 2022.
Thứ 3
Ngày 25/01
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng cùng UBND tỉnh.
- Anh Lợi, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: 8h Họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: Trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao Dương Gia tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Anh Nam: 10h30 Dự họp tại BQL Dự án SRDP.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 26/01
Sáng
- Anh Minh, Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tại Phòng họp Sở.
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp thẩm định mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2021 tại Phòng họp Sở.
- Anh Lợi: 14h Họp giải quyết đơn của ông Nguyễn Minh Thế (phòng TC-CB, Thanh tra Sở cùng dự).
- Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày 27/01
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 6
Ngày 28/01
Sáng
- Anh Minh: Dự gặp mặt cán bộ chủ chốt của tỉnh cuối năm.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 29/01
 
Nghỉ Tết Nguyên đán đến hết ngày 06/02/2022.
[Trở về]