Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 24/12 - 28/12 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 24/12 đến ngày 28/12/2018)
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 24/12
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: 14h Dự họp về xây dựng đường tránh Quảng Sơn – Cao Quảng tại Phòng họp Sở.
- Anh Minh: 13h30 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư (phòng TC-CB, KH-TC, KHCNMT&HTQT, Thanh tra Sở cùng dự).
- Anh Lợi: 13h30 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Trung tâm Giống thủy sản.
Thứ 3
Ngày 25/12
Sáng
- Anh Khoa: Họp Hội đồng thẩm định về sản phẩm chủ lực tỉnh Quảng Bình.
- Anh Dũng: 8h Dự họp tại Sở Giao thông vận tải.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Dự Hội thảo của Dự án SRDP tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên.
- Anh Lợi: Họp xử lý các đơn vị vi phạm sản xuất thức ăn tôm cả ngày (Chi cục Thủy sản cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 14h Họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch tổng thể cấp nước sạch và VSMTNT đến năm 2020 tại UBND tỉnh.
- Anh Minh: 14h Dự họp bàn giao tài sản tại Công ty CP Việt Trung.
Thứ 4
Ngày 26/12
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành về đẩy nhanh tiến độ các công trình.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Họp Hội đồng giáo dục pháp luật tại UBND tỉnh.
- Anh Ánh: 8h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 13h30 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Chi cục Thủy lợi.
- Anh Minh: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại BQL Khu kinh tế.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
27/12
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Họp Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Họp về tham mưu thực hiện nguồn kinh phí trung ương về di dân phòng tránh thiên tai tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, Chi cục PTNT cùng dự).
Chiều
- Anh Minh:14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Sở Du lịch.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị Tổng kết năm 2018 của Hội Thủy sản.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 28/12
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ tại Sở Thông tin và Truyền thông đến hết ngày 29/12.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại BQL Vườn QG Phong Nha – Kẻ Bàng.
- Anh Lợi:  Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Chi cục QLCL NLSTS.
- Anh Ánh: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Chi cục Phát triển nông thôn.
[Trở về]