Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 24/2 - 29/2 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 24/02 đến ngày 29/02/2020)   
   
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 24/02
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Nghỉ phép đến hết tuần.
Chiều
- Anh Minh, Anh Dũng, Anh Lợi: 14h30 Dự họp Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Phòng họp Sở.
Thứ 3
Ngày 25/02
Sáng
- Anh Minh: 8h Làm việc với Đoàn công tác Bộ Công an tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 9h Đi khảo sát thực địa vị trí xây dựng cầu kiểm soát cửa sông Roòn.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự họp BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: 14h Đi kiểm tra công trình Dự án thủy lợi Rào Nan cùng Ban Nội chính Tỉnh ủy (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 26/02
Sáng
- Anh Minh: 9h30 Dự công bố Quyết định kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Phòng họp Sở.
- Anh Dũng: 8h Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019, triển khai Chương trình công tác năm 2020 tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: 8h Họp về bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển tại Thanh tra tỉnh (Thanh tra Sở, Chi cục QLCL NLSTS cùng dự).
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 14h Làm việc tại BQLDA ĐTXD Ngành (BQLDA ĐTXD Ngành chuẩn bị báo cáo, phòng KH-TC, QLXDCT cùng dự).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
27/02
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự họp BCĐ thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 6
Ngày 28/02
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự họp bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 29/02
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]