Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 24/5 - 29/5 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 24/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 3
Ngày 25/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp BQL Dự án Phục hồi, tái tạo HSTTS và NLTS.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với Trung tâm Giống thủy sản (phòng KH-TC cùng đi).
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 26/5
Sáng
Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo các đơn vị họp thông qua danh mục đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và sắp xếp viên chức trong các đơn vị HCSN.
Chiều
- Anh Minh: 14hĐi kiểm tra xây dựng NTM tại huyện Bố Trạch cùng UBND tỉnh (Văn phòng Điều phối NTM chuẩn bị nội dung và cùng đi).
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 5
Ngày 27/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với huyện Tuyên Hóa cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 6
Ngày 28/5
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo cùng đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (phòng KH-TC cùng đi).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Đi trao tặng thiết bị giám sát hành trình cùng đ/c Bí thư Tỉnh ủy (Chi cục Thủy sản cùng đi).
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 29/5
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra các mô hình sản xuất.
[Trở về]