Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 24/8 - 29/8 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
24/8
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị cốt cán toàn tỉnh về công tác cán bộ tại Tỉnh ủy.
Thứ 3
Ngày
25/8
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp cùng đ/c Bí thư Tỉnh ủy.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự họp BCS Đảng UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 4
Ngày
 26/8
Sáng
- Anh Minh: Họp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 5
Ngày
27/8
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với Chi cục Kiểm lâm (phòng TC-CB, KH-TC, Thanh tra Sở cùng dự).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 6
Ngày
28/8
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Làm việc với Trung tâm Giống thủy sản (phòng KH-TC, KHCNMT&HTQT cùng dự).
Thứ 7
Ngày
29/8
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]