Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 25/01 - 29/01 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 25/01
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
14h Lãnh đạo Sở họp thông qua chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và thủy sản năm 2021 tại Phòng họp Sở.
Thứ 3
Ngày 26/01
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất Đông Xuân.
- Anh Dũng: 14h Đi kiểm tra hiện trường xây dựng công trình Kè chống sạt lở Khe Ngòi Troong (Rào Con) xã Nhân Trạch (phòng QLXDCT cùng đi).
Thứ 4
Ngày 27/01
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Họp Hội đồng thẩm định Nông thôn mới
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Họp BQL Dự án Phục hồi, tái tạo HSTTS và NLTS.
Thứ 5
Ngày
28/01
Sáng
- Anh Minh: 8h Họp tại Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Làm việc với Đoàn cán bộ Trường Đại học Nông Lâm Huế tại Phòng họp Sở.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 6
Ngày 29/01
Sáng
- Anh Minh: Họp Hội đồng rà soát chuyển đổi đất lâm nghiệp.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]