Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 25/10 - 29/10 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 25/10
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hạp: Làm việc với Chi cục Phát triển nông thôn.
Chiều
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 26/10
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hạp: 8h Họp thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII.
- Anh Nam: 9h Họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án: Nâng cấp hạ tầng vùng NTTS Bắc - Nam sông Gianh và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Nhật Lệ tại Phòng họp Sở.
Chiều
- Anh Minh: Dự họp tại Tỉnh uỷ.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
- Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 27/10
Sáng
- Anh Minh: Dự Hội nghị về Dự án FMCR tại Hà Nội đến hết ngày 28/10.
- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 - Anh Lợi: 14h Dự dự Hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo “Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
- Anh Hiệp: Họp Hội đồng xét chọn nhiệm vụ KHCN phục vụ Chương trình xây dựng NTM (Phòng KHCN tham mưu Giấy mời)
Thứ 5
Ngày 28/10
Sáng
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Lợi: 14h Họp triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP và các Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại UBND tỉnh.
- Anh Hiệp: Làm việc với Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư về kế hoạch khuyến nông năm 2022 (phòng KHTC, KHCNMT&HTQT, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng dự).
- Anh Nam: Làm việc với Trung tâm Nước sạch và VSMTNT (phòng KH-TC, Chi cục Thủy lợi cùng dự).
Thứ 6
Ngày 29/10
Sáng
- Anh Minh: Dự Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá XVII cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: Đi kiểm tra hiện trường Dự án nạo vét cửa Sông Lý Hòa và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Gianh (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
Chiều
- Anh Lợi: Đi kiểm tra chống khai thác IUU tại vùng sông Gianh (Chi cục Thủy sản, BQL Cảng cá cùng đi).
[Trở về]