Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 25/11 - 29/11 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2019)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 25/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: 14h Họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở tại Phòng họp Sở.
Thứ 3
Ngày 26/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc với Đồn Biên phòng Ra Mai, xã Trọng Hóa cùng UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: 14h Nghe Thông báo kết luận về việc kiểm tra sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới từ năm 2015-2018 tại Phòng họp Sở.
- Anh Minh: 15h Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình hoạt động hiệu quả của HTX các địa phương tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Chi cục PTNT cùng dự).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 27/11
Sáng
- Anh Khoa: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cả ngày.
- Anh Dũng: Đi công tác Hà Nội đến hết ngày 28/11.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc với xã Nhân Trạch (Chi cục Thủy sản cùng dự).
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
28/11
Sáng
- Anh Khoa: Dự làm việc với Đoàn công tác Trung ương tại UBND tỉnh.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Dự tiếp công dân với Thường trực Tỉnh ủy.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 29/11
Sáng
- Anh Khoa: 8h Dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại thị xã Ba Đồn và huyện Bố Trạch cả ngày (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Dương Thủy.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa.
- Anh Lợi: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Lương Ninh.
[Trở về]