Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm viêc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 25/2 - 01/3 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 25/02 đến ngày 01/03/2019)    
                                        
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 25/02
Sáng
Lãnh đạo Sở hội ý công tác.
Chiều
- Anh Khoa: Đi công tác tại Hà Nội đến hết ngày 27/2.
- Anh Dũng: 13h30 Đi kiểm tra một số công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Quảng Trạch và Bố Trạch cùng đ/c Bí thư Tỉnh ủy (phòng QLXDCT, Chi cục Thủy lợi cùng đi và chuẩn bị báo cáo về tình hình hạn hán và công tác phòng, chống hạn).
- Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 26/02
Sáng
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: 8h Làm việc với UBND xã Ngư Thủy Nam về tình hình thực hiện Chương trình MTQG XD Nông thôn mới (phòng KH-TC, Chi cục Thủy lợi, Văn phòng Điều phối cùng dự).
Chiều
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 27/02
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (Văn phòng Sở, Chi cục Thủy sản cùng dự).
- Anh Ánh: Làm việc với BQL Rừng phòng hộ ven biển Nam QB về công tác PCCC rừng năm 2019 (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
Chiều
- Anh Dũng: 14h Làm việc tại Chi cục Thủy lợi về Kế hoạch chi tiết năm 2019 (phòng KH-TC, QLXDCT cùng dự).
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
28/02
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 8h30 Dự Lễ chuyển giao và nhận bàn giao ứng dụng kết quả đề tài Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh tại Sở Khoa học và Công nghệ.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự họp để nghe báo cáo kết quả xác minh khiếu nại tố cáo của công dân tại UBND tỉnh.
- Anh Ánh: Kiểm tra mô hình giống cây lâm nghiệp mới cả ngày (phòng KH-TC, KHCNMT & HTQT, Chi cục Kiểm lâm cùng đi).
Chiều
- Anh Khoa: Họp BCH Đảng bộ Sở.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 14h Họp BCĐ thực hiện Đề án bảo đảm an ninh du lịch tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: 14h Dự họp về đấu giá tài sản công liên quan đến dự án của Tập đoàn FLC tại UBND tỉnh.
Thứ 6
Ngày 01/03
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị Tỉnh ủy.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 14h Họp thẩm tra quy hoạch chi tiết thủy lợi vùng Nam sông Gianh và phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn 2050 tại HĐND tỉnh (phòng KH-TC, QLXDCT, Chi cục Thủy lợi cùng dự).
- Anh Lợi: Dự Hội nghị triển khai nuôi trồng thủy sản năm 2019 (Chi cục Thủy sản tham mưu).
[Trở về]