Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 25/3 - 30/3 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 25/03 đến ngày 30/03/2019)    
                                         
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 25/03
Sáng
- Anh Khoa: Đi công tác Hà Nội đến ngày 26/3.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 3
Ngày 26/03
Sáng
- Anh Khoa: Dự họp Tỉnh ủy.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: 14h Dự Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ tại Khách sạn Biển Vàng.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình BQLDA.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
- Anh Ánh: 15h Dự họp thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh khóa XVII (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
Thứ 4
Ngày 27/03
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: 8h Họp về chủ trương cho thuê rừng để kinh doanh Du lịch sinh thái hệ thống hang động Tú Làn - Hang Tiên tại Phòng họp Sở (theo Giấy mời).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành.
- Anh Dũng: 14h Dự Hội nghị cộng tác viên năm 2019 tại Báo Quảng Bình.
- Anh Minh: Làm việc với Trung tâm Giống vật nuôi (phòng KH-TC cùng dự).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
28/03
Sáng
- Anh Khoa: Dự họp tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Dự Lễ thả tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản (Chi cục Thủy sản tham mưu).
- Anh Ánh: Làm việc với huyện Lệ Thủy về trồng rừng thay thế.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc với Công ty TNHH MTV LCN Long Đại về QLBVR (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự, Văn phòng làm Giấy mời).
Thứ 6
Ngày 29/03
Sáng
- Anh Khoa: 8h Dự Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVII.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Đi bàn giao nhà mái ấm công đoàn tại 02 huyện Minh Hóa và Bố Trạch cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc với BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự, Văn phòng làm Giấy mời).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự gặp mặt Ngày truyền thống ngành Thủy sản.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 30/03
 
- Anh Khoa: Dự Hội nghị đối thoại với nhân dân xã Quảng Sơn.
[Trở về]