Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 25/5 - 30/5 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 25/5 đến ngày 30/5/2020)   
    
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
25/5
Sáng
- Anh Minh: Dự Hội nghị Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020, triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa 2020 các tỉnh phía Bắc tại tỉnh Nghệ An cả ngày.
- Anh Dũng: Công bố QĐ thanh tra diện rộng việc chấp hành quy định của pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai tại UBND huyện Quảng Trạch cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: 14h Làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước tại UBND tỉnh.
                   16h Làm việc với Đoàn công tác Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại UBND tỉnh.
Thứ 3
Ngày
26/5
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: 10h Dự họp về đề xuất thực hiện dự án "Triển lãm lễ hội hoa Quốc tế tại QB năm 2023" tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
 27/5
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
15h Lãnh đạo Sở dự phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Hội trường Sở.
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị tổng kết Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2015-2020.
Thứ 5
Ngày
28/5
Sáng
7h45 Lãnh đạo Sở dự Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cả ngày tại Hội trường Sở.
Chiều
 
Thứ 6
Ngày
29/5
Sáng
- Anh Minh: Dự Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối NTM các cấp và tập huấn Chương trình OCOP 2020 tại tỉnh Quảng Trị cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Đi kiểm tra hoạt động khai thác hải sản theo IUU tại Cảng cá QB (Văn phòng IUU, BQL Cảng cá QB chuẩn bị báo cáo).
Thứ 7
Ngày
30/5
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]