Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 25/9 - 30/9 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 25/9 đến ngày 30/9/2017)  
                                                                                                             
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 25/09
Sáng
- Anh Khoa: 10h Thông qua hồ sơ Đại hội các Chi bộ.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến hết ngày 29/9.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 8h Dự Hội nghị giao ban Khối kinh tế - xã hội quý III năm 2017 tại Tỉnh ủy.
Chiều
15h Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đơn vị làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh, về Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân và công tác PCTT&TKCN tại Phòng họp Sở.
Thứ 3
Ngày 26/09
Sáng
- Anh Khoa: Dự họp Thường vụ Tỉnh ủy.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Thanh Thủy.
- Anh Ánh: 8h Giới thiệu các chuyên đề về nông thôn mới và phát triển nông thôn tại huyện Quảng Trạch cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: 15h Dự làm việc với Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương.
- Anh Dũng: Dự Đại hội Chi bộ Chi cục Thủy lợi nhiệm kỳ 2017 - 2020.
- Anh Lợi: Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã An Ninh.
Thứ 4
Ngày 27/09
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch BV-PTR tại thị xã Ba Đồn.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Quảng Hòa.
- Anh Ánh: 8h Giới thiệu các chuyên đề về nông thôn mới và phát triển nông thôn tại huyện Minh Hóa cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Quảng Lưu.
Thứ 5
Ngày
28/09
Sáng
- Anh Khoa: Dự Đối thoại với cá nhân, doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT tại Hội trường Sở cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc với Đoàn công tác Tổng cục Thủy sản về tàu vỏ thép Nghị định 67 cả ngày.
Chiều
 
Thứ 6
Ngày 29/09
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm viêc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Thăm ngư dân bị tai nạn trên biển (Công đoàn Ngành, Chi cục Thủy sản cùng đi).
- Anh Ánh: Kiểm tra thiệt hại và công tác khắc phục sau bão số 10 tại huyện Bố Trạch (theo Giấy mời).
Chiều
- Anh Khoa: Dự Đại hội Chi bộ BQLDA ĐTXD Ngành nhiệm kỳ 2017 - 2020.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 30/09
 
- Anh Minh: Dự Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp quý 3/2017.
[Trở về]