Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 26/02 - 03/03/2018 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 26/02 đến ngày 03/03/2018)    
                                                   
                         
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 26/02
Sáng
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3.
- Anh Ánh: 7h30 Dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất năm 2018.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 14h Làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Nam Gobi, Mông Cổ tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: 14h Họp xử lý nợ cho vay theo Nghị định 67 tại Ngân hàng NN&PTNT Quảng Bình.
Thứ 3
Ngày 27/02
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra sản xuất của Trung tâm Giống thủy sản (Trại Phương Hạ) và Trung tâm Giống vật nuôi cả ngày (phòng KH-TC cùng đi và thông báo).
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Kiểm tra sản xuất giống tại Trung tâm Giống thủy sản (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng đi).
Thứ 4
Ngày 28/02
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Chi cục Kiểm lâm về công tác cán bộ (phòng TC-CB chuẩn bị và cùng dự).
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết các Chương trình MTQG 2017 và nhiệm vụ năm 2018 của Chính phủ.
- Anh Ánh: Đi kiểm tra công tác QLBVR tại huyện Minh Hóa cả ngày (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc với Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam (Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng dự).
Thứ 5
Ngày
01/03
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị phiên thường kỳ tháng 02/2018 tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Kiểm tra sản xuất vụ Đông Xuân tại huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn cả ngày (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc với Chi cục Thủy lợi về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 (phòng KH-TC cùng dự).
Thứ 6
Ngày 02/03
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Dự Lễ ra quân khai thác hải sản tại xã Cảnh Dương (Chi cục Thủy sản cùng dự).
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 03/03
 
- Anh Khoa: Dự Lễ hội Chùa Hoằng Phúc.
[Trở về]