Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 26/8 - 30/8 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2019)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 26/08
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Đi công tác đến hết tuần.
Chiều
 
Thứ 3
Ngày 27/08
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra các công trình hư hỏng đến hết ngày 29/8 (phòng QLXDCT, Chi cục Thủy lợi cùng đi và bố trí xe).
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Dự họp về Nông thôn mới tại huyện Bố Trạch (phòng KH-TC, Chi cục PTNT cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Kiểm tra một số công trình (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
- Anh Minh: Làm việc với Công ty Long Giang Thịnh (phòng KH-TC cùng đi).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 28/08
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Trung tâm Nước sạch và VSMTNT.
- Anh Minh: Đi nghiệm thu mô hình của Trung tâm KN-KN.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Tham gia Hội đồng xét duyệt đề tài khoa học tại Sở Khoa học và Công nghệ.
- Anh Ánh: Đi kiểm tra cơ sở chế biến gỗ Quảng Phát (phòng KH-TC, KHCNMT &HTQT cùng đi và liên hệ).
Thứ 5
Ngày
29/08
Sáng
- Anh Khoa: Dự gặp mặt doanh nghiệp tại UBND tỉnh.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc với các Dự án lâm nghiệp (phòng KH-TC tham mưu Giấy mời).
Chiều
- Anh Khoa: 15h Làm việc với Trung tâm Giống thủy sản.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 30/08
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết ngày 04/9.
- Anh Minh: 7h Dự Lễ viếng và dân hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa:  Dự Hội nghị Tỉnh ủy.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]