Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 27/11 - 01/12 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2017)  
                                                                                                                         
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 27/11
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Ánh: Làm việc với Văn phòng Điều phối về Xây dựng Nông thôn mới.
Thứ 3
Ngày 28/11
Sáng
- Anh Khoa: 8h Dự kiểm điểm tại Chi cục Kiểm lâm (phòng TC-CB cùng dự).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi:8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND phường Đồng Phú.
- Anh Minh: Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại 02 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa cả ngày (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Ánh: 8h Làm việc với UBND xã Trường Xuân về tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác giảm nghèo cùng UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Vạn Trạch.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 29/11
Sáng
Lãnh đạo Sở dự Đại hội Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh cả ngày.
- Anh Ánh: 8h30 Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (phòng KH-TC chuẩn bị nội dung).
Chiều
- Anh Khoa: Dự kiến đi công tác đến hết ngày 01/12.
Thứ 5
Ngày
30/11
Sáng
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi:Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc với huyện Lệ Thủy về đất lâm nghiệp (phòng KH-TC, BQL Rừng phòng hộ ven biển Nam QB, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Lợi: Kiểm tra mô hình quản lý chất lượng NLSTS (phòng KH-TC, Chi cục QLCL NLSTS cùng đi).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 01/12
Sáng
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Kiểm tra công tác đào tạo theo Nghị định 67 (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng đi).
[Trở về]