Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 27/11 - 30/11 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

 

(Từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2018)

THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 26/11
Sáng
- Anh Khoa: Họp Tỉnh ủy lần thứ 16 cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc và triễn lãm quốc gia Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 Khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân tại Hà Nội đến hết sáng ngày 28/11.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Ánh: 15h30 Dự họp tại Sở Tài chính (phòng KH-TC cùng dự).
Thứ 3
Ngày 27/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất cả ngày.
- Anh Ánh: 8h Dự Hội nghị trực tuyến về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân tại Sở Thông tin và Truyền thông (Chi cục PTNT chuẩn bị).
Chiều
 
- Anh Khoa: Dự họp tại Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 28/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 8h Dự họp phiên thường kỳ tháng 11 tại HĐND tỉnh.
Chiều
14h Lãnh đạo Sở họp thông qua chính sách nông nghiệp năm 2019 tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC mời).
- Anh Ánh: 14h Dự họp thông qua dự thảo Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết tại HĐND tỉnh.
Thứ 5
Ngày
29/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Dự Hội nghị Nâng cao hiệu quả chống lũ các hồ chứa khu vực miền Trung và Tây Nguyên tại tỉnh Thừa Thiên Huế cả ngày (Chi cục Thủy lợi cùng dự).
- Anh Minh: 8h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND xã Phúc Trạch.
- Anh Lợi: 8h30 Tham dự chương trình Đối thoại về Nghị định 67 tại trụ sở Báo Quảng Bình (Chi cục Thủy sản cùng dự).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự tiếp xúc cử tri tại UBND phường Bắc Nghĩa.
- Anh Lợi: Dự họp tại UBND tỉnh.
Thứ 6
Ngày 30/11
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra công tác chuẩn bị sản xuất của một số đơn vị dịch vụ nông nghiệp.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự họp thông qua quy hoạch thủy sản tại Phòng họp Sở (Chi cục Thủy sản làm Giấy mời).
- Anh Ánh: Nghiệm thu hỗ trợ các mô hình nông nghiệp tại các huyện cả ngày (Chi cục PTNT cùng đi và bố trí xe).
Chiều
14h Lãnh đạo Sở họp về công tác cán bộ tại Phòng họp Sở.
[Trở về]