Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 27/12 - 31/12 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 27/12
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: 8h Dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh cả ngày.
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị trực tuyến về Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại VNPT Quảng Bình.
- Anh Lợi: 13h30 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại Chi cục Thủy sản.
- Anh Hiệp, Anh Hạp:
- Anh Nam: 14h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại Chi cục Thủy lợi.
Thứ 3
Ngày 28/12
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hạp: Làm việc với UBND Tuyên Hóa, Minh Hóa về việc rà soát, XD phương án xử lý vi phạm về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật cả ngày.
Chiều
- Anh Hiệp: 14h Dự Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021 tại UBND tỉnh.
Thứ 4
Ngày 29/12
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hạp: 8h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại Chi cục PTNT.
- Anh Nam: Đi kiểm tra công trình (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD ngành cùng đi).
Chiều
- Anh Minh: Đi công tác Hà Nội đến hết sáng ngày 30/12.
- Anh Lợi: 13h30 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại BQL Cảng cá QB.
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Nam: 14h Làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh QB tại UBND tỉnh.
Thứ 5
Ngày 30/12
Sáng
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng - An Ninh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại UBND tỉnh.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại Trung tâm Quy hoạch thiết kế NLTS.
- Anh Hiệp: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
- Anh Hạp: 14h Dự họp tại Sở Du lịch.
Thứ 6
Ngày 31/12
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ phố biến, giáo dục pháp luật năm 2022 tại UBND tỉnh.
- Anh Hiệp: 8h Làm việc với Nhóm nghiên cứu Nông nghiệp 4.0 của Đại học Khoa học Huế (phòng KHCNMT&HTQT, Trung tâm KN-KN cùng dự).
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại BQL Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong.
- Anh Lợi, Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Nam: Đi kiểm tra công trình (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD ngành cùng đi).
[Trở về]