Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 27/4 - 01/5 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 27/4 đến ngày 01/5/2020)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
27/4
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 3
Ngày
28/4
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự họp về Dự án “Hệ thống Zipline đa phương thức dài nhất thế giới và tổ hợp các sản phẩm du lịch đẳng cấp Quốc tế” tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Tham gia Đoàn giám sát của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hóa.
Thứ 4
Ngày
 29/4
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra thực địa công trình kè Quảng Phú và kè Ba Đồn (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh, Anh Lợi: Họp rà soát danh mục Dự án cơ sở hạ tầng nghề cá tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
30/4
 
Nghỉ lễ 30/4 và 01/5.
Thứ 6
Ngày
01/5
 
Nghỉ lễ 30/4 và 01/5.
[Trở về]