Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 27/7 - 01/8 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
27/7
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: 8h Đi kiểm tra thực địa Dự án Trang trại Điện gió BT1 và BT2 tại xã Hải Ninh.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày
28/7
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Kế hoạch và Đầu tư tại Sở Thông tin và Truyền thông (phòng KH-TC cùng dự).
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày
 29/7
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 5
Ngày
30/7
Sáng
- Anh Minh, Anh Dũng: Dự Hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng chống thiên tai của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Nhật Lệ.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 6
Ngày
31/7
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Họp về giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại UBND tỉnh (phòng KH-TC chuẩn bị nội dung và cùng dự).
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Làm việc với Chi cục Thủy sản về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 (phòng KH-TC, TC-CB, Thanh tra Sở cùng dự).
Thứ 7
Ngày
01/8
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất.
[Trở về]