Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 27/9 - 02/10 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 27/9
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp bàn về chủ trương đầu tư Dự án Sân golf FLC Quảng Bình tại UBND tỉnh (Chi cục Kiểm lâm chuẩn bị nội dung và cùng dự).
- Anh Hạp: 14h Họp thẩm tra Phương án phân bổ nguồn ngân sách Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021 tại HĐND tỉnh.
Thứ 3
Ngày 28/9
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: 8h30 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021 tại VNPT Quảng Bình (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng dự).
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra hoạt động của các Tổ phòng, chống dịch Covid-19 tại Cảng cá và Khu neo đậu TTB cho tàu cá.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 29/9
Sáng
- Anh Minh: 8h30 Dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (phòng TC-CB chuẩn bị nội dung).
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 15h30 Dự họp về xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 tại Sở Tài chính (phòng KH-TC mời các đơn vị liên quan và chuẩn bị nội dung).
Thứ 5
Ngày 30/9
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 6
Ngày 01/10
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng (Chi cục Kiểm lâm cùng đi)
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 02/10
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]