Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 28/01 - 02/02 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 28/01 đến ngày 02/02/2019)    
                                       
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 28/01
Sáng
8h Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
10h Lãnh đạo Sở dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đánh giá đối với đ/c Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Sở tại Hội trường tầng 6.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 14h Họp giải quyết đề nghị giải phóng mặt bằng thực hiện dự án của Công ty CP Chăn nuôi C.P tại Phòng họp Sở.
Thứ 3
Ngày 29/01
Sáng
- Anh Khoa: Đi kiểm tra, chỉ đạo sản xuất.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng tại 02 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy cả ngày (phòng KHCNMT & HTQT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi).
- Anh Ánh: 8h30 Kiểm tra tình hình thực hiện công tác QLBVR tại huyện Minh Hóa (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 14h Kiểm tra tình hình thực hiện công tác QLBVR tại huyện Tuyên Hóa (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Thứ 4
Ngày 30/01
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan và đi thăm Tết cùng UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh cả ngày (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: 17h Dự Hội nghị Tổng kết của Tập đoàn Sơn Hải tại KS Mường Thanh.
Thứ 5
Ngày
31/01
Sáng
- Anh Khoa: Đi kiểm tra sản xuất Đông Xuân tại huyện Bố Trạch cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 6
Ngày 01/02
Sáng
- Anh Khoa: 7h15 Viếng Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc.
                     8h Dự gặp mặt cán bộ chủ chốt cuối năm tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất vụ Đông Xuân.
Chiều
15h Lãnh đạo Sở gặp mặt cán bộ công chức, viên chức và nhân viên Cơ quan Sở cuối năm tại Hội trường tầng 6.
Thứ 7
Ngày 02/02
 
- Anh Khoa: Kiểm tra sản xuất Đông Xuân tại huyện Lệ Thủy.
[Trở về]