Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 28/10 - 01/11 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2019)   
   
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 28/10
Sáng
- Anh Khoa: Dự Kỳ thi xét tuyển Viên chức năm 2019.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Nghỉ chữa bệnh đến ngày 31/12/2019.
Chiều
- Anh Khoa: Nghe dự thảo Kết luận của Thanh tra Sở Tài chính tại Phòng họp Sở.
- Anh Lợi: 14h Dự họp tại Thanh tra tỉnh (Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
Thứ 3
Ngày 29/10
Sáng
- Anh Khoa: Đi kiểm tra tình hình tại thị xã Ba Đồn cùng Bí thư Tỉnh ủy.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 8h Dự Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp QB.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (Chi cục Thủy sản tham mưu, BQL Cảng cá QB phối hợp).
Thứ 4
Ngày 30/10
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại Bộ Nông nghiệp và PTNT về đầu tư công cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc với Đoàn giám sát của Liên đoàn Lao động tỉnh tại Phòng họp Sở.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự họp thẩm đinh hồ sơ hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg tại Phòng họp Sở.
Thứ 5
Ngày
31/10
Sáng
- Anh Khoa: Dự họp các ngành, đơn vị về chuyển loại rừng tại Phòng họp Sở (Chi cục Kiểm lâm tham mưu).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc với Chi cục PTNT
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Minh: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh cùng UBND tỉnh.
Thứ 6
Ngày 01/11
Sáng
- Anh Khoa: Đi cơ sở cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Thông qua Kết luận của Đoàn giám sát Liên đoàn Lao động tỉnh tại Phòng họp Sở.
- Anh Lợi: Họp BQL Dự án PHTTNLTS.
[Trở về]