Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 28/2 - 04/3 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 28/02
Sáng
- Anh Minh: 8h Hội đồng thẩm định về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cao tốc Bắc - Nam tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ về đường cao tốc ven biển
- Anh Nam: 14h Dự Hội nghị trực tuyến trao đổi các khó khăn vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng đối với các nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công tại UBND tỉnh.
Thứ 3
Ngày 29/03
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội thảo góp ý dự thảo “Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản, BQL Cảng cá cùng dự).
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: 8h Họp BCĐ triển khai dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Minh: Dự họp về giải quyết kinh phí GPMB FLC tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 30/03
Sáng
Lãnh đạo Sở dự Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày 31/03
Sáng
- Anh Minh: Họp bàn các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.
- Anh Lợi: Dự Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: Họp về Đề án nâng cao năng lực quản lý công trình thuỷ lợi tại Phòng họ Sở,
Chiều
- Anh Minh: Đi công tác Hà Nội đến hết ngày 1/4.
- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 01/04
Sáng
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: Họp thường kỳ UBND tỉnh.
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: Đi kiểm tra, làm việc về công trình kè Đức Hoá (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi và mời các đơn vị liên quan).
Chiều
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 02/04
 
- Anh Minh: Kiểm tra các Mô hình sản xuất.
[Trở về]