Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 28/5 - 01/6 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 28/5 đến ngày 01/6/2018)                                                                 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 28/05
Sáng
- Anh Khoa: Hội ý một số công việc về trồng rừng thay thế tại xã Hải Ninh.
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết ngày 07/6.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Lầm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Báo cáo nội dung Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Kiểm tra thu hoạch lúa Đông Xuân cùng Bí thư Tỉnh ủy tại huyện Lệ Thủy.
- Anh Lợi: 15h Dự gặp mặt ngư dân vay vốn theo Nghị định 67 tại BIDV Quảng Bình.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 29/05
Sáng
- Anh Khoa, Anh Ánh: 8h Nghe đơn vị tư vấn báo cáo kết quả điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tại Phòng họp Sở (thành phần theo Giấy mời).
- Anh Minh: Làm việc với huyện Minh Hóa về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn cùng UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: 13h30 Làm việc với Đoàn công tác Liên hợp quốc tại UBND tỉnh (Chi cục Thủy lợi cùng dự và báo cáo).
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 30/05
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Đi thăm và tặng quà Tháng công nhân cho đoàn viên Công đoàn cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Đi kiểm tra rừng tại Phong Nha đến hết ngày 31/5 (theo Giấy mời).
Chiều
- Anh Khoa: 14h Dự Hội nghị rút kinh nghiệm và rà soát xử lý kỷ luật vụ phá rừng tại huyện Tuyên Hóa (phòng TC-CB, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
- Anh Lợi: Dự làm việc với Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch cùng UBND tỉnh.
Thứ 5
Ngày
31/05
Sáng
- Anh Khoa: Dự làm việc với Công ty TNHH SX và TM Hưng Phát cùng UBND tỉnh.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc với Chi cục QLCL NLSTS (phòng KH-TC, Thanh tra Sở cùng dự).
- Anh Ánh: Dự thông qua Kế hoạch diễn tập phòng chống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Minh Hóa.
Thứ 6
Ngày 01/06
Sáng
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6.
- Anh Ánh: Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG XD Nông thôn mới tại huyện Tuyên Hóa cùng UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]