Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 28/6 - 03/7 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 28/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết ngày 01/7.
- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 3
Ngày 29/6
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 14h Đi kiểm tra an toàn hồ đập cùng UBND tỉnh.
- Anh Hiệp: 14h Dự họp tại Sở Du lịch.
Thứ 4
Ngày 30/6
Sáng
- Anh Minh: 8h Họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ nhất, khóa XVIII cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: 8h30 Họp tham vấn trực tuyến về xây dựng bản đồ rủi ro khí hậu và kế hoạch thích ứng tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
Chiều
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
- Anh Hiệp: 14h Họp Tổ giúp xã Kim Thủy tại Phòng họp Sở.
Thứ 5
Ngày 01/7
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: 8h Làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y (phòng KH-TC, KHCNMT& HTQT cùng dự).
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tại UBND tỉnh.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 02/7
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh.
- Anh Lợi: Họp Tổ thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của ngư dân theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg.
- Anh Hiệp: 14h Chấm thi Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021.
Thứ 7
Ngày 03/7
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]