Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 28/9 - 02/10 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
28/9
Sáng
Lãnh đạo Sở hội ý về công tác tổ chức, cán bộ.
- Anh Dũng: Dự công bố Quyết định thanh tra về công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản năm 2019 và trách nhiệm của Thủ trưởng tại Chi cục Thủy lợi Quảng Bình.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Chương trình Khuyến nông tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021- 2025 tại Phòng họp Sở.
Thứ 3
Ngày
29/9
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 4
Ngày
 30/9
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với Chi cục Trồng trọt và BVTV (phòng TC-CB, KH-TC cùng dự).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp BQL Dự án Phục hồi tái tạo HSTTS & NLTS.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
- Anh Lợi: Họp Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội.
Thứ 5
Ngày
01/10
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp BCĐ xây dựng xã hội học tập tại huyện Quảng Trạch.
Chiều
- Anh Minh, Anh Lợi: Họp Đảng ủy Sở.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình.
Thứ 6
Ngày
02/10
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với Chi cục Phát triển nông thôn (phòng TC-CB, KH-TC cùng dự).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Dự họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 09/2020.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
[Trở về]