Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 29/11 - 04/12 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 29/11
Sáng
- Anh Minh: Họp BQL Dự án FMCR.
                     10h Dự họp tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: Đi khảo sát, đánh giá nhu cầu, sự cần thiết đầu tư Dự án Kè biển xã Cảnh Dương cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Nam: Họp thẩm định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thứ 3
Ngày 30/11
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội quá XV tại Tỉnh ủy.
- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp: 8h Dự Đối thoại trực tuyến chính sách cấp cao "Chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp" tại Phòng họp Sở.
- Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 13h Dự Tọa đàm Việt - Pháp về quản lý ô nhiễm biển tại Sở Ngoại vụ.
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Nam: Đi kiểm tra Dự án Rào Nan (phòng QLCLXT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
Thứ 4
Ngày 01/12
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị Tỉnh ủy.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: Đi kiểm tra một số công trình trên địa bàn tỉnh (phòng QLXDCT cùng đi).
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 14h Họp giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ khai thác trên các vùng biển xa tại UBND tỉnh (Chi cục Thủy sản tham mưu).
- Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày 02/12
Sáng
- Anh Minh: 8h Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11.
- Anh Lợi: 9h Dự trao quà hỗ trợ Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh tại UBND phường Bắc Lý.
- Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Nam: Đi kiểm tra một số công trình trên địa bàn tỉnh (phòng QLXDCT cùng đi).
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 03/12
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Hiệp, Anh Hạp, Anh Nam: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 7
Ngày 04/12
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất.
[Trở về]